Strona główna Leasing Na czym polega leasing finansowy?

Na czym polega leasing finansowy?

117
leasing finansowy

Leasing finansowy to popularna forma finansowania, która pozwala przedsiębiorcom i firmom na korzystanie z różnego rodzaju urządzeń i maszyn, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów związanych z ich zakupem. Dzięki leasingowi finansowemu, przedsiębiorcy mają możliwość wynajęcia sprzętu na określony czas, za stałą miesięczną opłatę, która zawiera w sobie koszty związane z użytkowaniem i serwisowaniem sprzętu.

Spis treści artykułu:

Leasing finansowy to jedna z najbardziej popularnych form finansowania wśród firm, szczególnie w przypadku zakupu drogiego sprzętu lub maszyn, które są niezbędne do prowadzenia biznesu. W artykule omówimy szczegółowo, jak działa leasing finansowy oraz jakie są jego zalety i wady.

Jak działa leasing finansowy?

Leasing finansowy to forma finansowania, która polega na tym, że przedsiębiorca lub firma wynajmuje od leasingodawcy (zwykle jest to bank lub firma leasingowa) konkretny sprzęt lub urządzenie na określony czas. W zamian za to, leasingobiorca regularnie płaci leasingodawcy określoną miesięczną opłatę, która składa się z dwóch elementów: raty kapitałowej i odsetek od tej raty.

Rata kapitałowa jest kwotą, która odpowiada za spłatę ceny sprzętu lub urządzenia, wynajmowanego przez leasingobiorcę. Ta kwota jest rozłożona na okres trwania leasingu, zwykle wynosi kilka lat. Odsetki od raty kapitałowej są opłatami, które płaci leasingobiorca za korzystanie z kapitału leasingodawcy, czyli za możliwość korzystania z wynajmowanego sprzętu.

Ważnym elementem w leasingu finansowym jest umowa leasingowa, w której określa się szczegóły dotyczące wynajmowanego sprzętu, takie jak jego rodzaj, cena, okres trwania leasingu, wysokość raty leasingowej, terminy płatności, a także zasady serwisowania i ubezpieczenia.

Po zakończeniu okresu leasingu, leasingobiorca ma możliwość wykupienia sprzętu od leasingodawcy za określoną kwotę, która zwykle wynosi symboliczną złotówkę. Alternatywnie, leasingobiorca może zdecydować się na zwrot sprzętu leasingodawcy.

Leasing finansowy to atrakcyjna forma finansowania, ponieważ pozwala na uniknięcie wysokich kosztów związanych z zakupem sprzętu lub urządzenia, a jednocześnie umożliwia ich użytkowanie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

Zalety leasingu finansowego:

1. Uniknięcie dużych wydatków na zakup sprzętu – leasing finansowy pozwala na korzystanie z niezbędnego sprzętu lub urządzenia bez konieczności ponoszenia dużych kosztów związanych z jego zakupem.

2. Elastyczność – leasing finansowy pozwala na dostosowanie się do zmieniających się potrzeb firmy lub przedsiębiorcy, ponieważ umowy leasingowe zwykle umożliwiają zmianę wynajmowanego sprzętu na inny w trakcie trwania umowy.

3. Oszczędność czasu – leasing finansowy to szybka i prosta forma finansowania, która wymaga zwykle mniejszej ilości dokumentów i formalności niż tradycyjne kredyty bankowe czy pożyczki.

4. Możliwość korzystania z najnowszych technologii – leasing finansowy umożliwia na korzystanie z najnowszego i najbardziej zaawansowanego sprzętu, co pozwala na poprawę efektywności i konkurencyjności firmy.

5. Optymalizacja podatkowa – opłaty związane z leasingiem finansowym zwykle są uznawane za koszt uzyskania przychodu, co pozwala na obniżenie podatku dochodowego.

Wady leasingu finansowego:

1. Koszty – koszty leasingu finansowego mogą być wyższe niż koszty zakupu sprzętu, co powoduje, że koszty całkowite korzystania z sprzętu są wyższe.

2. Utrata własności – leasingobiorca nie jest właścicielem wynajmowanego sprzętu, co oznacza, że nie ma on możliwości swobodnego rozporządzania nim.

3. Ryzyko utraty sprzętu – leasingobiorca ponosi ryzyko utraty sprzętu wynajmowanego w leasingu, co może skutkować koniecznością zapłaty odszkodowania.

4. Zobowiązania długoterminowe – umowy leasingowe zwykle obowiązują na kilka lat, co oznacza, że leasingobiorca musi regularnie płacić raty leasingowe przez cały ten czas.

5. Ograniczenia w użytkowaniu – leasingobiorca jest zobowiązany do przestrzegania określonych zasad i warunków dotyczących użytkowania wynajmowanego sprzętu, co może wprowadzać pewne ograniczenia w jego działalności.

Podsumowując, leasing finansowy to popularna forma finansowania, która posiada swoje zalety i wady – ale w rozrachunku ogólnym jest to chyba najpopularniejsza forma finansowania wśród firm. Przedsiębiorcy i firmy powinny dokładnie rozważyć, czy leasing finansowy jest dla nich odpowiedni, biorąc pod uwagę swoje potrzeby. Zawsze w alternatywie pozostaje nam do wyboru leasing operacyjny, który również opisaliśmy na łamach tego bloga.