Strona główna Info z rynku Kredyt w obcej walucie – czy w 2023 roku to możliwe?

Kredyt w obcej walucie – czy w 2023 roku to możliwe?

109
kredyty w obcej walucie

Kredyt w obcej walucie to forma finansowania, która jest coraz mniej popularna, zwłaszcza po doświadczeniach tysięcy ludzi, którzy do dziś borykają się z problemem kredytów w Euro czy we Frankach. Korzystanie z takiego rodzaju kredytu niesie za sobą wiele ryzyk, zwłaszcza w momencie, gdy kurs walutowy ulegnie zmianie. W takiej sytuacji, spłata kredytu może okazać się trudna lub wręcz niemożliwa, co skutkuje poważnymi konsekwencjami finansowymi dla pożyczkobiorcy. W tym artykule omówimy wady i zalety kredytów w obcej walucie oraz doradzimy, jak podejść do takiej formy finansowania z rozwagą i umiejętnością obliczania ryzyka.

Spis treści artykułu:

Kredyty w obcej walucie, takie jak np. kredyty we frankach szwajcarskich, jak wszystko na tym świecie, mają swoje zalety i wady. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

Zalety kredytów w obcej walucie

1. Niższe koszty kredytu – kredyty w obcej walucie często oferowane są po niższych stawkach procentowych niż kredyty w rodzimej walucie.

2. Możliwość oszczędności – osoby, które zaciągają kredyt w obcej walucie, często mogą oszczędzać na spłacie pożyczki, ponieważ kurs walutowy może się zmieniać na korzyść kredytobiorcy.

3. Dostępność – kredyty w obcej walucie są dostępne dla szerokiego grona klientów, bez względu na ich dochody czy historię kredytową.

Wady kredytów w obcej walucie

Kredyty w innych walutach niż PLN mają niestety cały czas więcej wad niż zalet. Największą z nich jest nieprzewidywalność kursu danej waluty oraz mocy Polskiego Złotego. Ale to nie wszystko.

1. Ryzyko walutowe – kredyty w obcej walucie niosą za sobą ryzyko kursowe, które może skutkować wzrostem wysokości spłat. W momencie, gdy wartość waluty w kraju kredytobiorcy spada, spłata pożyczki staje się bardziej kosztowna.

2. Nieprzewidywalność – rynek walutowy jest nieprzewidywalny, co oznacza, że kredytobiorcy nie mają kontroli nad kursami walut i ich zmianami.

3. Brak stabilizacji – kredyty w obcej walucie są zazwyczaj oferowane w walutach o bardziej zmiennym kursie, co oznacza, że kredytobiorcy nie mają stabilnej i przewidywalnej raty kredytowej, jak w przypadku kredytów w rodzimej walucie.

 

Popularność kredytów w obcej walucie – czy jest duża?

Możliwość uzyskania kredytu w obcej walucie zależy od polityki banków i regulacji prawa kredytowego w danym kraju. W niektórych krajach, takich jak Polska, kredyty w obcej walucie zostały już wycofane z oferty większości banków ze względu na zbyt duże ryzyko kursowe dla klientów. W innych krajach, takich jak np. Szwajcaria, kredyty w obcej walucie wciąż są oferowane, ale tylko dla klientów o wysokiej zdolności kredytowej i stabilnych dochodach. Zawsze warto jednak zasięgnąć porady eksperta finansowego przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu w obcej walucie.

Główną przyczyną wycofania kredytów walutowych z oferty większości banków w Polsce było ryzyko kursowe, które niosą ze sobą takie pożyczki. W przypadku kredytów walutowych, rata kredytu jest ustalana w walucie obcej, a pożyczkobiorca spłaca kredyt w polskich złotych, co oznacza, że koszt kredytu zależy od kursu walutowego. Gwałtowne zmiany kursów walutowych, takie jak te, które miały miejsce w latach 2008-2015, kiedy kurs franka szwajcarskiego wzrósł o ponad 70%, sprawiły, że spłata kredytów walutowych stała się dla wielu osób niemożliwa lub bardzo trudna. W efekcie, wiele osób znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, co spowodowało wzrost liczby niespłacanych kredytów, a w konsekwencji utratę zaufania klientów do banków udzielających kredytów walutowych. W rezultacie, większość banków zdecydowała się na wycofanie kredytów walutowych z oferty lub zaostrzenie kryteriów przyznawania takich pożyczek. Obecnie, kredyty walutowe są dostępne tylko dla wyselekcjonowanej grupy klientów o wysokiej zdolności kredytowej i stabilnych dochodach.